Blog
2017
04
12

Utlämning av Nr-lappar och Efteranmälan sker i år på samma ställe som omklädningen i Lindälvshallen!

För att samla verksamheten och att inte deltagare ska behöva uppsöka så många platser, kommer vi ha Nr-lappsutdelning och Efteranmälan i Lindälvshallen (inne i sporthallen) Lindälvshallen ligger direkt norr om Kungsmässan

omkl2

author: Lars Carlsson

Kommentarer
0

Lämna en kommentar