Kungsbackaloppets Historia i kortare version

Initiativtagare till Kungsbackaloppet var handlaren Nils Orstadius som år 1898 hade deltagit i en ”go-as-you-please”-tävling på 40 kilometer och var den enda av de tävlande som löpt hela tävlingssträckan under träning.

Banbeskrivningen var inte så märkvärdig, det uppgavs nämligen : ”Landsvägen Göteborg – Kongsbacka. Afståndet mellan dessa städer 27 kilometer. Utgång och mål vid bommen Galgekrogarna, Göteborg. Vägen något backig, tämligen god, åtminstone mellan Flabäck och Kongsbacka.”

 

Ursprungstanken till Kungsbackaloppet fick man onekligen från olympiska spelens maraton i Athén 1896. Bansträckningen det första året 1898 var från Kungsbacka till Balders Hage (en väl vald målpunkt med tanke på att Wilhelm Friberg grundade Örgryte IS på just denna plats).

Valet av Kungsbacka som startplats var idealiskt med sitt avstånd till Göteborg, samt att järnvägen med sin gynnsamma sträckning, som möjliggjorde betraktande av den till stor del intilliggande landsvägen. Järnvägen användes både till att transportera deltagare och funktionärer ner till Kungsbacka, samt användes av funktionärer och press att övervaka löparfältet på sin väg tillbaks till Göteborg.

 

Centralföreningen valde 1916 förlägga målet på nybyggda Ullevi, eller vad man nu kallar gamla Ullevi, Arenan hade en kapacitet att till en början inhysa 12.000 personer, vilket gjorde till den populäraste arenan i staden.

Centralföreningen fortsatte Kungsbackaloppets framgångsrika sed, med att förlägga målgången under halvlek i en fotbollsmatch. Problemet var dock att man var tvungen att anpassa starttiden till fotbollsmatchen.

 

Åren 1926 och 1927 förlade man målgången till Liseberg, som blivit ett populärt nöjesfält efter sitt uppförande jubileumsåret 1923, i ett försök att draga nytta av dess popularitet. 1928 och 1929 förlades dock målgången till Balders Hage.

 

1939 ansåg man att Balders Hage inte kunde användas på önskvärt sätt för att locka publik varför man flyttade tillbaka till Ullevi som fungerade som populär ”målfålla” ända tills riktningsändringen 1963.

Efter att under ett antal år blivit tillsagda av den lokala polismyndigheten, om polisens bristande möjligheter att stänga av och omdirigera trafiken, ansåg sig man tvungna att vända loppets riktning 1963. Starten förlades till Skånegatan, vid Nya Ullevi, och målgången skedde på Kungsbackas Idrottsplats Tingbergsvallen. Denna sträckning användes 1963 – 1982.

 

1983 försökte man få loppet att både få en publikdragande start och målgång. Man valde att åter vända riktningen till den klassiska. Meningen var att man skulle starta med stor publik på Kungsbackas torg för att sedan gå i mål inne på Nöjesfältet Liseberg, som med sin stora skara besökande skulle höja intresset.

1989 ändrades riktningen åter, då Kungsbackas kommun föreslog att loppet som gav fin PR för kommunen också skulle medarrangeras av en kungsbackaklubb, och att kommunen skulle hjälpa till, om målgången förlades till Kungsbacka. Förslaget mottogs väl av Centralföreningen, och tävlingen fick fram till sekelskiftet en sträckning från Mölndal till Kungsbacka.

 

Vid millennieskiftet år 2000 förlade man såväl start som mål på Tingbergsvallen i Kungsbacka, men redan 2002 flyttade man start och mål till Borgmästaregatan utanför södra ingången på Kungsmässan, loppet hade då utökats med en kvartsmara. Inom bara några år hade loppen utökats att även innehålla ungdomslopp och en 6 km distans.

Sedan millennieskiftet hade halvmaran startat i Kungsbacka, tagit vägen genom Lindome och vänt i närheten Anneberg för att återvända till Borgmästaregatan. För att samla loppen till Kungsbacka och erbjuda både en publikvänligare och säkrare sträcka för långloppen ändrade man bansträckningen 2014, något som löparna uppskattade.

 

Nuvarande bansträckning erbjuder en löpvänlig sträcka utan större nivåskillnader och binder ihop Kungsbackas södra stadsdelar med de norra och passerar Stortorget 2 gånger.

Den nuvarande medaljen som delas ut till alla som fullföljer loppet, bygger till största delen av den vinnarmedaljen som fanns under de tidigaste loppen.