Allmänna villkor för Kungsbackaloppet

Dessa villkor gäller mellan dig och ”IF Rigor” samt ”Centralföreningen för gymnastik- och idrottssällskapen i Göteborg” när du anmäler dig till Kungsbackaloppet.

När du anmäler dig (själv eller genom annan) så godkänner du de allmänna villkoren.

Anmälan till Kungsbackaloppet
Du anmäler dig till Kungsbackaloppet via vår hemsida www.kungsbackaloppet.se.
Där hittar du information om de olika loppen, priser och alternativ för betalning.

Om du anmäler någon annan person än dig själv till Kungsbackaloppet, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänt våra villkor på̊ samma sätt som du har gjort.

Vid anmälan behöver du uppge namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, enda undantaget är för deltagare till ”Lilla Kungsbackaloppet”.
Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att gå igenom och kontrollera att dina uppgifter.

Anmälan är bindande
Din anmälan är ett bindande avtal mellan dig och oss från tidpunkten då du godkänt och betalt anmälningsavgiften.  När din anmälan har registrerats hos oss skickar vi en bekräftelse till den e-postadress du har angivit.

Har du inte fått någon bekräftelse eller om uppgifterna i bokningsbekräftelsen inte stämmer ber vi dig kontakta oss på̊ kungsbackaloppet@gmail.com eller ring Lars Carlsson 0705-45 37 17.

Ångerrätt
Du kan ångra din anmälan i upp till 24 timmar efter att du har registrerat din anmälan. Därefter gäller ingen ångerrätt för din anmälan eftersom idrottsevenemang på̊ en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till ditt försäkringsbolag.

Överlåtelse av startplats
Du har möjlighet att överlåta din startplats till Kungsbackaloppet till annan mot en avgift på etthundra kronor (100) SEK som den som övertar startplatsen ska betala till oss. Du överlåter din startplats genom att anmäla det till kungsbackaloppet@gmail.com. Sista dag att överlåta en startplats är sju dagar innan datumet för Kungsbackaloppet.

Reklamation
Vi strävar alltid efter att våra deltagare ska vara nöjda. Är du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss kungsbackaloppet@gmail.com. 

Inställt, förändrat eller flyttat Lopp
Vår ambition är naturligtvis att genomföra Kungsbackaloppet på̊ förutbestämd dag och sätt. Det kan dock uppkomma situationer som medför att Kungsbackaloppet inte kan eller får genomföras som tänkt. Vi förbehåller oss därför rätten att i följande fall ställa in, förändra bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Kungsbackaloppets genomförande.

  1. med anledning av omständighet utom vår kontroll, som naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, brand, översvämning eller olycka
  2. eller om vi eller myndighet bedömer att det är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa
  3. eller om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att genomföra Kungsbackaloppet.

Notera att vi inte har någon skyldighet att återbetala hela eller delar av anmälningsavgiften. Vi betalar heller inte skadestånd eller annan kompensation till dig om vi behöver ställa in Kungsbackaloppet, förändra dess bansträckning, ändra datum/starttid för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Kungsbackaloppets genomförande till följd av någon av punkterna 1–3 ovan.

– Om Loppet flyttas
Om vi behöver flytta datumet för Loppet på̊ grund av någon av omständigheterna i punkterna 1–3 ovan har vi rätt att flytta din startplats till det nya datumet för Loppet och du har då varken rätt till någon återbetalning av anmälningsavgiften eller någon annan kompensation från oss.

– Om deltagarantal i Loppet reduceras
Om antalet deltagare i loppet måste reduceras på̊ grund av någon av omständigheterna i punkterna 1–3 ovan kommer startplatserna att fördelas ut i den ordning som anmälningarna bekräftats av oss.

– Om Loppet ställs in
I händelse att loppet inte kan genomföras – force majeure – kommer 50 % av anmälningsavgiften att återbetalas till ditt konto.

Marknadsföring
Vi kommer att ha fotografer på̊ plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från loppet kan komma att användas på̊ hemsidor, i annonser och trycksaker för Kungsbackaloppet, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på̊ mejl:
kungsbackaloppet@gmail.com Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

Kontakt
Om du har frågor kring Kungsbackaloppet kontakta då
Lars Carlsson 0705-45 37 17, kungsbackaloppet@gmail.com

Uppdatering
Denna information uppdaterades 7 januari 2023 och kan komma att ändras.