Kontakt

Information ang Coronaviruset

Vi följer löpande händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och följer de rekommendationer som ges. Fredagen den 27 mars tog regeringen beslut om att förbjuda evenemang (allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) med över 50 personer. Förbudet gäller hela landet från och med den 27 mars och tills vidare. Alla idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras. Riksidrottsförbundet sammanfattar all info löpande: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/  

Om du har ytterligare frågor och funderingar kring viruset, läs gärna även på Folkhälsomyndighetens hemsida för senaste informationen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Kungsbacka Loppet har för avsikt att flytta fram loppet till efter sommaren. Preliminärt lördagen den 19 september 2020. Inom ett par veckor kommer datumet att vara helt spikat. Vi hoppas verkligen på ett genomförande och en förändrad situation efter sommaren. Du som anmält dig behåller såklart din plats.

Tävlingsledning

Deltagaradministration, sponsring m.m.
Lars Carlsson 0705-45 37 17
kungsbackaloppet@gmail.com

Banor och funktionärer
Johnny Lundgren 0706-40 11 50
johnny.lundgren@gmail.com

Information

Drivs av Centralföreningen för gymnastik- och idrottssällskapen i Göteborg
Org.nr: 802445-5811
Bankgiro:5795-5221

I samarbete med IF Rigor
Org.nr: 849400-2325