PM till Funktionärer

Information

TIDER

Efteranmälan kl 09-12

Nummerlappsutlämning kl 09 – 12 (senast 1 timme innan loppet)

Starttider

10:15 Ungdom 1,8 km

10:40 Ungdom 3,2 km

10:40 Motionären

11:30 Lilla Kungsbackaloppet

12:00 Kvartsmaran

13:00 Halvmaraton

Prisutdelning

11:20 Ungdom 3.2 km och lagpriser

13:00 Kvartsmaraton

14:10 Halvmaraton

VAR FINNS?
Omklädning: Tingbergshallens Idrottshall
Efteranmälan: Startområde Torget

Nummerlappsutdelning: Varlaskolans Idrottshall

Toaletter: Vid omklädningsrummen, på torget utmärkt WC på kartan, samt på inlöpet mot Skogskyrkogården.

Resultatredovisning: på baksidan av tidtagningsvagnen vid sidan av målgången

Prisutdelning: vid Livets träde på torget

Läkare: finns vid målområdet på torget

Värdesaker / överdragskläder Kan lämnas in i funktionärstältet (se karta). Påsen med inlämnade effekter ska var märkta med startnr. och återfås genom uppvisande av nummerlapp.

Karta

Teckenförklaring:

F = Funktionärstält,
T = Tidtagningsvagn,
S = Speaker,
U = Underhållning från trubadur,
P = Prisutdelningstält (priser utdelas mittemot vid trädet)

Grönt område = Aktivitetsområde för barn.

WC = WC-vagn & fasta toaletter i bruna huset

 

Telefon:

Tävlingsledning (ring vid problem)
Johnny Lundgren 0706-40 11 50

Efteranmälan /Nummerlappar
Lars Carlsson 0705-45 37 17

 

Funktionärsjackorna skall återlämnas i funktionärstältet på torget.