Anmälan stängd
FÖR KUNGSBACKALOPPET 19 JUNI.
Nya regler kring genomförande av evenemang föreslås träda ikraft i maj 2021.
Anmälan öppnar så snart vi vet när de nya reglerna träder i kraft.
Startplats erbjuds i den ordning man anmäler sig tills samtliga platser är fyllda. 
För mer uppdatering kring Covid-19 läs under ”Kontakt”